Logo školy

Základní škola, České Budějovice, Oskara Nedbala 30

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, České Budějovice, Oskara Nedbala 30
Adresa školy: Ulice: Oskara Nedbala 30
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Ředitel:Mgr. Miroslav Poláček
Kontakt na školu Telefon: 385 102 011
Email: zsonedbala@volny.cz
Web: www.zsonedbala.cz
IČ:60077093
RED-IZO:600057623
Zřizovatel:Statutární město České Budějovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Oskara Nedbala 30
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu: Telefon: 385 102 011
Fax: 385 341 485
IZO:060077093
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 835
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,13,9,15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní řád: Školní řád od 9 2020.docx (67 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020 final.pdf (2860,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, matematické, jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Cambridgeské zkoušky, Volejbal do škol
Domácí spolupráce : Policie ČR, Jihočeská univerzita, Střední školy,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: volejbal, moderní gymnastika, plavání, lyžování, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Integrace, individuální plány, domácí výuka, etopes ve škole
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, jazykové, sportovní, zdravotnické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Oskara Nedbala 30
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu: Telefon: 385 102 011
Fax: 385 341 485
IZO:114200548
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Oskara Nedbala 30
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu: Telefon: 385 102 011
Fax: 385 341 485
IZO:102475474
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 27 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano