Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Brloh

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Brloh
Adresa školy: Ulice:
Obec: Brloh 149
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 06
Ředitel:PaedDr. Stanislava Hlaváčková
Kontakt na školu Telefon: 380 745 120
Email: skolabrloh@seznam.cz
Web: www.skolabrloh.webnode.cz
IČ:00583588
RED-IZO:600059383
Zřizovatel:Obec Brloh
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Brloh 149
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 06
Kontakt na školu: Telefon: 380 745 136
Fax: 380 745 120
IZO:107531488
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 83
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli po domluvě
Kritéria příjímacího řízení: Podmínky přijetí do MŠ.odt (4,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 210
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, Plavání
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Brloh 149
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 06
Kontakt na školu: Telefon: 380 745 120
Fax: 380 745 120
IZO:000583588
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 156
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli po domluvě
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Rodiče vítáni,Projekt IANUA - rodilý mluvčí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Integrace - individuální vzdělávací plány
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, sportovní, hudební, literárně-dramatické, ICT, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Brloh 149
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 06
Kontakt na školu: Telefon: 380 745 159
Fax: 380 745 120
IZO:114300038
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Brloh 149
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 06
Kontakt na školu: Telefon: 380 745 106
Fax: 380 745 120
IZO:102427623
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 10-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nová Ves 15
Obec: Křemže
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 03
Kontakt na školu: Telefon: 380 745 141
Fax: 380 745 120
IZO:163102830
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 10-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne