Logo školy

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec
Adresa školy: Ulice: Komenského 7
Obec: Dačice V.
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Ředitel:Ing. Eva Macků
Kontakt na školu Telefon: 384 420 434
Email: skola@zsdacice.eu
Web: www.zsdacice.eu
IČ:75000059
RED-IZO:600060403
Zřizovatel:Město Dačice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 7
Obec: Dačice V.
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 434
Fax: není
IZO:107721074
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 575
Aktuální počet žáků: 522
Dny otevřených dveří (termín/y): Každoročně 1/2 prosince obě pracoviště školy, březen, květen - odloučené pracoviště Bratrská s účastí zák. zástupců ve výuce
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Zastávka autobusů přímo před budovou školy v Komenského ulici.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:40 - hlavní budova Komenského, od 6:15 - pro všechny potřebné žáky odloučené pracoviště (budova v ul. Bratrská)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: školní řád 09. 2020 distanční vzdělávání.pdf (468 KB)
dodate_skolniho-radu_2019.pdf (82,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 201920.pdf (1146,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, dějepis, chemie, fyzika, ICT, výtvarná výchova, cizí jazyky, biologie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, Jarní dílna, vánoční dílna, vánoční jarmark, Den Země environmentální projekt, Den dětí, Čertovská škola Procházka pohádkou - organizace oslav Dne dětí, Školáčci - přípravný kurz pro předškoláky, Soutěžíme s panem Popelou, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Recyklohraní, M.R.K.E.V, Rodiče vítani, Podpora dopravy na dětská hřiště, Člověk v tísni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Bezpečně a zdravě - projekt k bezpečnosti a ochraně zdraví ve spolupráci s MP, Nemocnicí Dačice, IZS Jihočeského kraje, O Štít města Dačice - sportovní soutěž, Vánoce pro seniory, Vánoce pro MŠ, Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, Sportovně zaměřené volnočasové aktivity pro žáky školy. Z Zapojení do projektu Sportujeme ve škole., lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáků na základě doporučení poradenských pracovišť
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, jazykové, sportovní, zdravotnické, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, venkovní učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Školáčci - přípravný kurz. Informace ze života školy www.zsdacice.eu
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 7
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 434
Fax: není
IZO:114400059
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Účastníky školní družiny jsou žáci a žákyně prvního až třetího ročníku. Upřesnění v řádu školní družiny.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 120 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15 - 7.50
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky