Logo školy

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec
Adresa školy: Ulice: Komenského 7
Obec: Dačice V.
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Ředitel:Ing. Eva Macků
Kontakt na školu Telefon: 384 420 434
Email: skola@zsdacice.eu
Web: www.zsdacice.eu
IČ:75000059
RED-IZO:600060403
Zřizovatel:Město Dačice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 7
Obec: Dačice V.
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 434
Fax: není
IZO:107721074
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 575
Aktuální počet žáků: 527
Dny otevřených dveří (termín/y): Každoročně 1/2 prosince obě pracoviště školy, březen, květen - odloučené pracoviště Bratrská s účastí zák. zástupců ve výuce
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Zastávka autobusů přímo před budovou školy v Komenského ulici.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:40 - hlavní budova Komenského, od 6:15 - pro všechny potřebné žáky odloučené pracoviště (budova v ul. Bratrská)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Školní řád od 1. 9. 2021.pdf (475,7 KB)
dodate_skolniho-radu_2019.pdf (82,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 202021.pdf (1290,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, ledová plocha, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, Jarní dílna, vánoční dílna, vánoční jarmark, Den Země environmentální projekt, Den dětí, Čertovská škola Procházka pohádkou - organizace oslav Dne dětí, Školáčci - přípravný kurz pro předškoláky, Soutěžíme s panem Popelou, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Recyklohraní, M.R.K.E.V, Rodiče vítáni, Podpora dopravy na dětská hřiště, Člověk v tísni, PŠÚ, Menza, Školní program - pokladna
Certifikáty škol: Rodiče vítáni,
Domácí spolupráce : Bezpečně a zdravě - projekt k bezpečnosti a ochraně zdraví ve spolupráci s MP, Nemocnicí Dačice, IZS Jihočeského kraje, O Štít města Dačice - sportovní soutěž, Vánoce pro seniory, Vánoce pro MŠ, Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování, plavání, Sportovně zaměřené volnočasové aktivity pro žáky školy.
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáků na základě doporučení poradenských pracovišť, speciální pedagog
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: zdravotnické, rukodělné, přírodovědné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, ICT, sportovní, literárně-dramatické, programování/robotika, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, venkovní učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: Školáčci - přípravný kurz pro předškoláčky a jejich rodiče. Informace ze života školy www.zsdacice.eu, třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 7
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 434
Fax: není
IZO:114400059
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Účastníky školní družiny jsou žáci a žákyně prvního až třetího ročníku. Upřesnění v řádu školní družiny.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 120 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15 - 7.50
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém