Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Bělohrobského 367
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Ředitel:Mgr. Robert Štefánek
Kontakt na školu Telefon: 565 492 127
Email: zs.cernovice@worldonline.cz
Web:
IČ:62540106
RED-IZO:600061337
Zřizovatel:Město Černovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bělohrobského 367
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Kontakt na školu: Telefon: 565 492 127
IZO:114500495
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 80
Aktuální počet dětí: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: logopedická péče
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Bělohrobského 367
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Kontakt na školu: Telefon: 565 492 127
IZO:107721414
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 158
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.12. 2014 - Jarmark; červen 2015 - Školohrátky
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 28.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Poslední výroční zpráva: VZ 2014.docx (292,3 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Zdravá škola
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků s SPU, SPCH, péče o nadané žáky, pomoc slabším žákům
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: zdravotnické, sportovní, taneční, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Bělohrobského 367
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Kontakt na školu: Telefon: 565 492 127
IZO:114500061
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bělohrobského 367
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Kontakt na školu: Telefon: 565 492 127
IZO:102415064
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bělohrobského 367
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Kontakt na školu: Telefon: 565 492 381
IZO:114500509
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne