Zde může být obrázek školy.

Základní škola Volary, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Volary, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Nádraží 512
Obec: Volary
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 51
Ředitel:Mgr. Petr Horálek
Kontakt na školu Telefon: 388 333 292
Email: reditel@zsvolary.cz
Web: www.zsvolary.cz
IČ:00583391
RED-IZO:600062970
Zřizovatel:Město Volary
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: U Nádraží 512
Obec: Volary
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 51
Kontakt na školu: Telefon: 388 333 292
Fax: 388 333 162
IZO:000583391
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 400
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Revize II. verze ŠVP ZŠ Volary.docx (1594,3 KB)
Školní řád: sm-2-skolni_rad.doc (210,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava1920.doc (3247,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Spolupracující žákovský parlament, Šablony, iROP, partnerská škola NP Šumava, partner Lesy ČR, projekt Atavena, Projekt Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti.
Domácí spolupráce : Policie ČR, Městská knihovna, Muzeum Volary, MU Volary, výrobní podniky ve Volarech a v Prachaticích, SEV Stožec, Planetárium České Budějovice.
Mezinárodní spolupráce: Ukončená spolupráce s grundschule Rohenbachu, začínající spolupráce se grundschule v Německu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Heuréka (MFF UK), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, literárně-dramatické, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Nádraží 512
Obec: Volary
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 51
Kontakt na školu: Telefon: 388 333 292
Fax: 388 333 162
IZO:114700125
Školní klub
Adresa: Ulice: U Nádraží 512
Obec: Volary
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 51
Kontakt na školu: Telefon: 388 333 292
Fax: 388 333 162
IZO:163102007
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Nádraží 512
Obec: Volary
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 51
Kontakt na školu: Telefon: 388 333 292
Fax: 388 333 162
IZO:102487952