Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Opařany

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Opařany
Adresa školy: Ulice:
Obec: Opařany 165
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 61
Ředitel:Mgr. Jiří Kravar
Kontakt na školu Telefon: 381 287 049
Email: reditel@zs.oparany.cz
Web: www.zs.oparany.cz
IČ:70890773
RED-IZO:600064611
Zřizovatel:Obec Opařany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Opařany 238
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 61
Kontakt na školu: Telefon: 381 287 615
IZO:107535301
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 55
Aktuální počet dětí: 54
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímání dětí do MŠ Opařany.docx (15,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní řád: Školní řád MŠ 2014.doc (43 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Opařany 165
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 61
Kontakt na školu: Telefon: 381 287 049
Fax: 381 287 049
IZO:000582824
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 182
Dny otevřených dveří (termín/y): Ne
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Koncepce školy: Koncepce školy.doc (37,9 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ+ŘÁD+1 9 2014.doc (119,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 3 - 2013-14.docx (112,6 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Olympijský výceboj, Tereza, Ovoce do škol, Ukliďme svět, Minuta pro Zemi, Zdravá pětka, Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, Planeta Země 3000
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: reedukace specifických poruch učení, logopedická cvičení
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: hudební, technické, jazykové, sportovní, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Opařany 165
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 61
Kontakt na školu: Telefon: 381 287 049
IZO:114900116
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Opařany 165
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 61
Kontakt na školu: Telefon: 381 287 049
Fax: 381 287 049
IZO:163101442
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Opařany 165
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 61
Kontakt na školu: Telefon: 381 287 470
IZO:102415943
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19 -21,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Stop obezitě
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Opařany 238
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 61
Kontakt na školu: Telefon: 381 287 049
Fax: 381 287 049
IZO:163101434
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19 -21,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Stop obezitě
Nápojové/potravinové automaty: ne