Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Msgre B. Staška 232
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Ředitel:Mgr. Karel Štípek
Kontakt na školu Telefon: 379 733 725
Email: zsmsgredomazlice@seznam.cz
Web: http://novaskoladomazlice.cz
IČ:75005743
RED-IZO:600065502
Zřizovatel:Město Domažlice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Msgre. B.Staška 232
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 733 725
IZO:181021251
Základní škola
Adresa: Ulice: Msgre. B.Staška 232
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 733 725
IZO:102004242
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 476
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Domažlice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád.pdf (1035,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-14.pdf (921,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, zeměpis, biologie, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Bezpečnostní složky
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Projekt Člověk v tísni
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, Psaní všemi deseti, zdravotnické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Msgre. B.Staška 232
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 733 725
IZO:115000054
Školní klub
Adresa: Ulice: Msgre. B.Staška 232
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 733 725
IZO:150009950
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Msgre. B.Staška 232
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 733 725
IZO:102604193