Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 188
Obec: Osvračín
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 61
Ředitel:Mgr. Vlasta Pflugová
Kontakt na školu Telefon: 379 427 039
Email: skola@zsosvracin.cz
Web: http://www.zsosvracin.cz
IČ:75005298
RED-IZO:600065642
Zřizovatel:Obec Osvračín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Osvračín 188
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 44
Kontakt na školu: Telefon: 379 427 039
IZO:107540380
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Osvračín 188
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 61
Kontakt na školu: Telefon: 379 427 039
IZO:102004145
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.11.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.1.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: školní řád ZŠ Osvračín.doc (261,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014.docx (18,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, výtvarné, matematické, jazykové
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Osvračín 188
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 44
Kontakt na školu: Telefon: 379 427 039
IZO:115000305
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Osvračín 188
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 44
Kontakt na školu: Telefon: 379 427 039
IZO:102604703