Zde může být obrázek školy.

4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hradební 52/14
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Ing. Miroslav Kříž
Kontakt na školu Telefon: 354 422 107
Email: 4zscheb@seznam.cz
Web: www.4zscheb.cz
IČ:70987475
RED-IZO:600066291
Zřizovatel:Město Cheb
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hradební 14
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 107
Fax: 354 422 245
IZO:102040826
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 540
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:300
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP-DRUŽINY 2018.doc (2386,9 KB)
Školní řád: Školní řád 2018.doc (364,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výrocni zprava Kriz 2019-20.doc (549,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost
Mezinárodní spolupráce: uzavřené smlouvy o partnerských vztazích se školou Etzenricht a Eschenbach
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, taneční, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 12:00
školní družina
Adresa: Ulice: Hradební 14
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 107
IZO:115100032
školní jídelna
Adresa: Ulice: Brandlova 5
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 107
IZO:102540985