Zde může být obrázek školy.

4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hradební 52/14
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Ing. Miroslav Kříž
Kontakt na školu Telefon: 354 422 107
Email: 4zscheb@seznam.cz
Web: www.4zscheb.cz
IČ:70987475
RED-IZO:600066291
Zřizovatel:Město Cheb
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hradební 14
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 107
IZO:102040826
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 518
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP-DRUŽINY 2018.doc (2386,9 KB)
Školní řád: Školní řád 2018.doc (364,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva Kriz 2021-22.doc (625,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: Obědy zdarma Women for Women
Certifikáty škol: Začít spolu
Mezinárodní spolupráce: uzavřené smlouvy o partnerských vztazích se školou Etzenricht a Eschenbach
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, literárně-dramatické, taneční, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 12:00
školní družina
Adresa: Ulice: Hradební 14
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 107
IZO:115100032
školní jídelna
Adresa: Ulice: Brandlova 5
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 107
IZO:102540985