Logo školy

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Poděbradova 307
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Ředitel:Mgr. Luděk Svoboda
Kontakt na školu Telefon: 353 393 243
Email: posta@zszlutice.cz
Web: www.zszlutice.cz
IČ:47701412
RED-IZO:600067238
Zřizovatel:Město Žlutice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Poděbradova 307
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 393 243
IZO:047701412
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 301
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.11.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP pro ZV Naše škola (platnost od 2018-2019).pdf (6029,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní družina a školní klub.pdf (712,4 KB)
Školní řád: 03-01 2018 Školní řád ZŠ a ZUŠ aktualizace 18-19.pdf (547,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (779 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, dějepis, zeměpis, knihovna, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Velké náměstí 157
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 393 325
IZO:108018474
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 160
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: svazek obcí (mikroregion)
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Provoz zařízení (od - do): 13-19
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: studium pro dospělé, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: základní studium I. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, sólový zpěv, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, hra na smyčcové nástroje, sborový zpěv
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, vnitřní informační systém
školní družina
Adresa: Ulice: Poděbradova 416
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 393 314
IZO:115200053
školní klub
Adresa: Ulice: Poděbradova 416
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 393 243
IZO:165101059
školní jídelna
Adresa: Ulice: Poděbradova 307
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 393 257
IZO:102652031
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 25-50
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, školní svačiny
Nápojové/potravinové automaty: ne