Logo školy

Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Májová 997
Obec: Ostrov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 363 01
Ředitel:Mgr. Rudolf Radoň
Kontakt na školu Telefon: 353 612 581
Email: reditel@3zsostrov.cz
Web: www.3zsostrov.cz
IČ:49753371
RED-IZO:600067289
Zřizovatel:Město Ostrov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Májová 997
Obec: Ostrov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 363 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 612 581
Fax: 353 612 581
IZO:049753371
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 550
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSTROV.doc .doc (43 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2018.zip (6193,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Aktualizovaný ŠVP - školní družina - 2016.doc (8192 KB)
Školní řád: 2.1.1.- školní řád 2018-09-01.doc (213 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-18.doc (649,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, chemie, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze
Certifikáty škol: Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: softball, turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Počítač a interaktivní tabule v každé učebně, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Májová 997
Obec: Ostrov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 363 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 612 581
IZO:115200118