Zde může být obrázek školy.

Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 1. máje 58/1
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 06
Ředitel:Mgr. Jiří Kopárek
Kontakt na školu Telefon: 353 563 426
Email: posta@skoladvory.cz
Web: http://skoladvory.cz
IČ:70933774
RED-IZO:600067424
Zřizovatel:Statutární město Karlovy Vary
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: 1. máje 58/1
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 06
Kontakt na školu: Telefon: 353 563 426
IZO:102088471
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 299
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.11.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6,00 družina, 7,40 škola
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád 1819.doc (129,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za školní rok 2017 2018.pdf (6332,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce : Praxe studentů SpgŠ K. Vary, Městská policie K. Vary, Partnerství v projektu SOU Sabinova,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, hudební, turistické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v areálu ZŠ
Začátek výuky: 8,00
Konec výuky: 11,40
Školní družina
Adresa: Ulice: 1. máje 1
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 06
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:115200177
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 1. máje 1
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 06
Kontakt na školu: Telefon: 353 563 426
IZO:108018733