Logo školy

Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194
Adresa školy: Ulice: Plánická 194
Obec: Klatovy 1
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Ředitel:Mgr. Karel Denk
Kontakt na školu Telefon: 376 313 451
Email: reditel@zsklatovyplanicka.cz
Web: http://www.zsplanicka.klatovynet.cz/
IČ:69982813
RED-IZO:600068625
Zřizovatel:Město Klatovy
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Plánická 194
Obec: Klatovy 1
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 313 451
Fax: 376 313 451
IZO:102164266
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 655
Dny otevřených dveří (termín/y): Pro školní rok 2020/2021zatím nebyly stanoveny
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum, klidová zóna, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD linka 1, 2, 4.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45 ŠD + dojíždějící žáci, 7:40 ostatní žáci
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Návrh koncepce dalšího rozvoje Základní školy Klatovy 2013.docx (47,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP- ŠD.doc (183,8 KB)
Školní řád: skolni_rad.doc (84,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019 20.doc (255,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, LVVZ 7. tříd, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Mechatronika, Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji.
Domácí spolupráce : Školy a MŠ ve městě, Hostašovo muzeum , Městská knihovna Klatovy, Policie ČR, Městská policie Klatovy, DDM, neziskové organizace, Úřad práce v Klatovech, PPP, SDS, MKS, ZUŠ, Složky IZS, ad.
Mezinárodní spolupráce: Realschule Roding
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, technické, hudební, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, sportovní, jazykové, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Plánická 208
Obec: Klatovy I
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 313 451
Fax: 376 313 451
IZO:115300139
Jídelna ZŠ
Adresa: Ulice: Plánická 208
Obec: Klatovy I
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 313 451
IZO:102616051
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano