Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185
Adresa školy: Ulice: Národních mučedníků 185
Obec: Klatovy IV
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Ředitel:Mgr. Emilie Salvetrová
Kontakt na školu Telefon: 376 312 154
Email: skola@maszskt.investtel.cz
Web: www.maszskt.investtel.cz
IČ:70874409
RED-IZO:600068641
Zřizovatel:Město Klatovy
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Národních mučedníků 185
Obec: Klatovy IV
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 312 154
Fax: 376 326 089
IZO:102164282
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 597
Aktuální počet žáků: 512
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.3.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hod.
Koncepce školy: koncepcerozvojezari2021.doc (81,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina1.9.2021.doc (4217,3 KB)
Školní řád: Skolrad01.09.2021.doc (188,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocnizprava20192020.docx (105,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, Podpora žáků s nadáním
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, fyzika, ICT, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, turistiký kurz; lažařské a snowboardové kurzy; vodácký kurz
Zapojení ve specifických programech: Krajská síť podpory nadání
Mezinárodní spolupráce: Realschule Schwandorf
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, Na základě zájmu žáků výuka ruského a francouzského jazyka.
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: Kombinace klasické výuky a výuka založené na činnostním učení.
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Pravidelné konzultace dle potřeby žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: provozSD.docx (12,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Kdekoliv ve škole podle podle potřeby, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové, hudební, ICT, technické, společenské hry, rukodělné, programování/robotika, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Národních mučedníků 185
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 312 154
Fax: 376 320 437
IZO:115300155
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Žižkova 360
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 313 271
Fax: 376 320 437
IZO:115300619
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano