Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zahradní 403
Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 04
Ředitel:Ctirad Drahorád
Kontakt na školu Telefon: 376 397 024
Email: reditel@zszeleznaruda.cz
Web: www.zszeleznaruda.cz
IČ:70939471
RED-IZO:600068820
Zřizovatel:Město Železná Ruda
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sportovní 60
Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 04
Kontakt na školu: Telefon: 376 397 024
Fax: není
IZO:107542919
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 68
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:30 - 17:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 450
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Zahradní 403
Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 04
Kontakt na školu: Telefon: 376 397 024
Fax: 376 387 024
IZO:102164649
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 165
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program: DEF-ŠVP Železná Ruda II..doc (3615,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina.doc (72,2 KB)
Školní řád: SKOLNI_RAD.doc (268,8 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, cizí jazyky, fyzika, chemie, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, zahraniční exkurze
Zapojení ve specifických programech: Bezpečná škola; Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Integrovaný záchranný systém; Policie ČR; Horská služba Šumava
Mezinárodní spolupráce: Realschule Zwiesel, Scuolamedia di Aldeno
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Integrace žáku s SPU do výuky.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zahradní 403
Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 04
Kontakt na školu: Telefon: 376 397 024
Fax: není
IZO:115300562
Školní jídelna ZŠ
Adresa: Ulice: Zahradní 403
Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 04
Kontakt na školu: Telefon: 376 397 024
Fax: není
IZO:115300571