Logo školy

Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. Odboje 18
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Mgr. Helena Brunclíková
Kontakt na školu Telefon: 378 028 922
Email: skola@bzs.plzen-edu.cz
Web: www.boleveckazs.cz
IČ:49777581
RED-IZO:600069508
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Odboje 18
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 922
Fax: 377 532 989
IZO:049777581
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 419
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.3.2021 14:30 - 18:00
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 1, autobus č. 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce_1.9. 2020.pdf (421,7 KB)
Školní vzdělávací program: SVP.pdf (1193,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD_2019-22.pdf (810,2 KB)
Školní řád: Pravidla_pro_hodnocení_2020.pdf (356,1 KB)
Dodatek_ke_Školnímu_řádu.pdf (615,5 KB)
Školní_řád_1._9_._2020.pdf (484,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_školy_2019-20.pdf (2027 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, chemie, ICT, fyzika, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, kurzy pro děti a rodiče - Těšíme se do školy Pasování na čtenáře - 1. ročník, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Domácí spolupráce : PF ZČU - studentská praxe, 87. a 46. MŠ Plzeň, Městský obvod Plzeň 1, Spolek boleveckých rodáků
Mezinárodní spolupráce: e-Twinning: Dreifaltigkleits - Mittelschule Amberg
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: zdravotní TV, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, technické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:55
Konec výuky: 11:40
ŠVP: SVP_PT.pdf (564,2 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: nám. Odboje 18
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 919
Fax: 377 532 989
IZO:115400061
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150,- / měsíc
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:00, popř. do 9:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: prostřednictvím žákovských notýsků, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. Odboje 18
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 914
Fax: 377 532 989
IZO:102664170
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,- - 29,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano