Logo školy

31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: E.Krásnohorské 10
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Mgr. Miluše Kurzová
Kontakt na školu Telefon: 378 028 762
Email: zs31@zs31.plzen-edu.cz
Web: http://www.zs31.plzen-edu.cz
IČ:70879443
RED-IZO:600069541
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: E. Krásnohorské 10
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 762
Fax: 378 028 777
IZO:102228264
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 825
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2021, 24. 11. 2021 (dopoledne) pro rodiče našich žáků, 15. 3. 2022 (15.30 - 17.00 hodin) pro rodiče budoucích prvňáčků
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj – 1, 4; autobus – 40, 33
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin - provoz ŠD, 7.40 hodin - otevřena škola pro žáky
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce 31. ZŠ 2018 - 2022.docx (55,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_21_22.doc (2982,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_družina_21_22.doc (255 KB)
Školní řád: Škol_rad_2020 finální verze.doc (227,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 202021.pdf (16946,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, zeměpis, dějepis, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, cyklovýlety, výcvik IN LINE, brusle, lyžařské výcvikové kurzy od 1. tříd, ekologické kurzy pro 9. třídy v Krkonoších,projekty: Technik, Start, Šablony, Ovoce a mléko do škol, Recyklohraní, spolupráce se Zoo Plzeň (vlk hřívnatý). , adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Recyklohraní, Školní mléko
Domácí spolupráce : projekt Technik (Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň), spolupráce s ZČU FPe Plzeň
Mezinárodní spolupráce: nemáme
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lední hokej, házená, gymnastika, lehká atletika, judo, turistika, bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: dle zpracovaných individuálních plánů žáka a zavedení doporučení do výuky
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, Sociální pedagog (etoped), do školy pravidelně dochází spec. pedagog z PPP Plzeň-město.
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, technické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, kultura, veřejná knihovna, Fakultní nemocnice Plzeň (500 metrů), zubní ordinace ve škole, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: E.Krásnohorské 10
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 11
Kontakt na školu: Telefon: 377 521 170
Fax: 377 521 170
IZO:115400214
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 180 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.45 - 16.30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: E.Krásnohorské 10
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 11
Kontakt na školu: Telefon: 377 521 170
Fax: 377 521 170
IZO:102664153
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 Kč – 32 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano