Zde může být obrázek školy.

20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Brojova 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:Mgr. Pavel Kocián
Kontakt na školu Telefon: 378 028 530
Email: zs20@top.cz
Web: www.20zsplzen.cz
IČ:69972150
RED-IZO:600069681
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Brojova 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 530
Fax: 377 431 512
IZO:102228159
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 505
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 2, tram 1, bus 30, bus 29, tbus 13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 83
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Skolnirad 2021.doc (186,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020c.docx (773,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, výtvarné, informatika, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, dopravní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Brojova 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 543
Fax: 377 431 512
IZO:115400176
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Brojova 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 546
Fax: 377 431 512
IZO:102664129