Zde může být obrázek školy.

Základní škola Šťáhlavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Šťáhlavy
Adresa školy: Ulice: Komenského 126
Obec: Šťáhlavy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 332 03
Ředitel:Mgr. Jakub Šedivý
Kontakt na školu Telefon: 377 969 262
Email: reditel@zsstahlavy.cz
Web: https://www.zsstahlavy.cz/
IČ:60611278
RED-IZO:600070379
Zřizovatel:Obec Šťáhlavy
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 126
Obec: Šťáhlavy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 332 03
Kontakt na školu: Telefon: 377 969 262
IZO:102264724
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 117
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Šťáhlavy.doc (892,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠD BArevná mozaika.docx (29,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (474,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, , jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol
Domácí spolupráce : SDH, obec - zejména kulturní a občanská komise, Český červený kříž, Český zahrádkářský svaz
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Noc s Andersenem, Noc kostelů
Specifické formy podpory žákům: doučování, IVP dle doporučení PPP
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Pracovní_doba_vych._ŠD.pdf (514,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: prehtrid.1.jpg (138,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: zdravotnické, rukodělné, taneční, sportovní, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 126
Obec: Šťáhlavy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 332 03
Kontakt na školu: Telefon: 377 969 262
IZO:115500227
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 odpolední + 100 ranní
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Další důležité informace: zájmové kroužky pořádá škola - tj. i pro žáky nepřihlášené do družiny
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 600 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 126
Obec: Šťáhlavy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 332 03
Kontakt na školu: Telefon: 377 969 262
IZO:102616990
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 31 - 33 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne