Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Třída 1.Máje 210
Obec: Horní Bříza
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 12
Ředitel:Mgr. Helena Winkelhöferová
Kontakt na školu Telefon: 377 333 801
Email: sekretariat@zshornibriza.cz
Web: www.zshornibriza.cz
IČ:60610794
RED-IZO:600071316
Zřizovatel:Město Horní Bříza
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Třída 1.Máje 210
Obec: Horní Bříza
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 12
Kontakt na školu: Telefon: 377 333 801
Fax: 377 333 806
IZO:102328277
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 408
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava školy 2020 - 21 fin po ŠR.pdf (2884,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, zeměpis, knihovna, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, turistické, rukodělné, chovatelské, jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Třída 1.Máje 210
Obec: Horní Bříza
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 12
Kontakt na školu: Telefon: 377 333 801
Fax: 377 333 806
IZO:181033500
Školní družina
Adresa: Ulice: Třída 1.Máje 210
Obec: Horní Bříza
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 12
Kontakt na školu: Telefon: 377 333 801
IZO:115600345
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Třída 1.Máje 210
Obec: Horní Bříza
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 12
Kontakt na školu: Telefon: 377 333 808
IZO:102676186