Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Polevsko 167
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 16
Ředitel:Mgr. Elena Průchová
Kontakt na školu Telefon: 487 726 732
Email: zsms.polevsko@seznam.cz
Web: www.skolapolevsko.estranky.cz
IČ:70698503
RED-IZO:600074854
Zřizovatel:Obec Polevsko
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Polevsko 167
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 16
Kontakt na školu: Telefon: 487 726 732
Fax: není
IZO:107560542
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 36
Kritéria příjímacího řízení: KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ mš.doc (32,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstupní telefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6.15 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Polevsko 167
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 16
Kontakt na školu: Telefon: 487 726 732
Fax: není
IZO:108028828
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 52
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstupní telefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.15 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Erasmus+ - Mezinárodní projekt
Mezinárodní spolupráce: V Litvě a Lotyšsku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Polevsko 167
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 16
Kontakt na školu: Telefon: 487 726 732
Fax: není
IZO:116000431
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.00 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Polevsko 167
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 16
Kontakt na školu: Telefon: 487 726 732
Fax: není
IZO:102629234
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne