Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
Adresa školy: Ulice: Školní 1479
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Ředitel:Mgr. Irena Gahlerová
Kontakt na školu Telefon: 474 335 119
Email: kancelar@1zskadan.cz
Web: http://www.1zskadan.cz
IČ:46789979
RED-IZO:600077454
Zřizovatel:Město Kadaň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 1479
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 335 119
Fax: 474 335 122
IZO:102129495
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 339
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec, březen
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, praktické vyučování, fyzika, chemie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, hudební, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 1479
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 335 121
Fax: 474 335 122
IZO:116200154
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 1479
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 335 119
Fax: 474 335 122
IZO:166101567
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 1479
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 335 121
Fax: 474 335 122
IZO:102653496
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne