Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Jenišovice 180
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 33
Ředitel:Mgr. Markéta Zakouřilová
Kontakt na školu Telefon: 483 393 095
Email: skola@zsjenisovice.cz
Web: www.zsjenisovice.cz
IČ:72741571
RED-IZO:600078442
Zřizovatel:Obec Jenišovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Jenišovice 180
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 33
Kontakt na školu: Telefon: 483 393 095
IZO:102177228
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 172
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.10.2018, 01.04.-23.04.2019 vždy v pondělí
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, bruslení, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Jenišovice 180
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 33
Kontakt na školu: Telefon: 483 393 095
IZO:116300094
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Jenišovice 180
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 33
Kontakt na školu: Telefon: 483 393 091
IZO:102717559