Logo školy

Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Polské lidové armády 11
Obec: Úštěk
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 45
Ředitel:Mgr. Renata Opočenská
Kontakt na školu Telefon: 416 795 456
Email: zs.ustek@worldonline.cz
Web: www.zs-ustek.cz
IČ:46770038
RED-IZO:600081516
Zřizovatel:Město Úštěk
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Polské lidové armády 11
Obec: Úštěk
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 45
Kontakt na školu: Telefon: 416 795 456
Fax: 416 795 456
IZO:102317381
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 212
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.3. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: strategický plán 2020 - 2026.odt (52,6 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva – 2019 - 2020.docx (203,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola, Škola pro demokracii
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Žákům ohroženým škokním neúspěchem, s IVP, s potřebou podpory z důvodu kulturních a životních podmínek je věnována dostatečná pozornost - různou formou, od doučování, individuálního vzdělávání, individuálních konzultacíse žákem či rodiči, logopedie
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Rybniční 203
Obec: Úštěk
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 45
Kontakt na školu: Telefon: 416 795 456
IZO:108021700
Středisko volného času
Druh střediska volného času: DDM
Školní družina
Adresa: Ulice: Polské lidové armády 10
Obec: Úštěk
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 45
Kontakt na školu: Telefon: 416 795 456
Fax: 416 795 456
IZO:116500409
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Polské lidové armády 11
Obec: Úštěk
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 45
Kontakt na školu: Telefon: 416 795 456
IZO:102753717