Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Stříbrnická 3031
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Ředitel:Mgr. Michal Ševcovic
Kontakt na školu Telefon: 472 772 698
Email: info@zsstribrnicka.cz
Web: http://www.zsstribrnicka.cz
IČ:44553196
RED-IZO:600085724
Zřizovatel:Statutární město Ústí nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Stříbrnická 3031
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 472 772 622
Fax: 472 772 622
IZO:102565317
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 670
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, 53, 54, 61
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ve škole pravidelně probíhá okresní kolo Pythagoriády.
Domácí spolupráce : Dlouhodobá spolupráce s DDMUL, UJEP, MP UL.
Mezinárodní spolupráce: ano
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, dvě učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, technické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Stříbrnická 3031
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 472 772 622
Fax: 472 772 622
IZO:116900181
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Stříbrnická 3031
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 472 775 535
Fax: 472 772 622
IZO:102765928