Logo školy

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vinařská 1016
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Ředitel:Mgr. Květoslav Kolařík
Kontakt na školu Telefon: 472 743 471
Email: Kvetoslav.Kolarik@zsvinarska.cz
Web: http://zsvinarska.webnode.cz
IČ:44555229
RED-IZO:600085732
Zřizovatel:Statutární město Ústí nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vinařská 1016
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 472 742 692
Fax: 472 742 692
IZO:102565341
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 384
Aktuální počet žáků: 335
Dny otevřených dveří (termín/y): Přípravná třída - 15 žáků
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 60
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: Škola pro život v 21.století-2017.doc (355,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní družina 2014.doc (110,1 KB)
Školní řád: 2020 - 5 Školní řád.docx (59,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20 - kopie.doc (1141,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, chemie, ICT, knihovna, biologie, praktické vyučování, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), posilovna, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : Se sportovními oddíly: HC Slovan Ústečtí lvi, USK Provod, Basta Cherrleaders
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, turistika, lyžování, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální studijní plán pro sportovce a nadané žáky, individuální vzdělávací program
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:45
ŠVP: ŠVP přípravná třída.doc (3495,9 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Vinařská 6
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 472 742 692
Fax: 472 742 692
IZO:116900202
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 6-8 let
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vinařská 6
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 472 741 818
Fax: 472 742 692
IZO:102765952
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 28
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: obědy do škol, ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano