Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Šlapanov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Šlapanov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Šlapanov 1
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 51
Ředitel:Mgr. Josef Špinar
Kontakt na školu Telefon: 569 432 988
Email: j.spinar@zs.slapanov.cz
Web: www.zs.slapanov.cz
IČ:75017687
RED-IZO:600087000
Zřizovatel:Obec Šlapanov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Šlapanov 1
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 51
Kontakt na školu: Telefon: 569 432 988
Fax: 569 432 987
IZO:107580411
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 42
Dny otevřených dveří (termín/y): 0
Kritéria příjímacího řízení: Krítéria pro přijetí do MŠ 2020.docx (20 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 180
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Šlapanov 1
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 51
Kontakt na školu: Telefon: 569 432 988
Fax: 569 432 987
IZO:102006733
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 119
Dny otevřených dveří (termín/y): 0
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Šlapanov 1
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 51
Kontakt na školu: Telefon: 569 432 988
Fax: 569 432 987
IZO:117000370
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Šlapanov 1
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 51
Kontakt na školu: Telefon: 569 432 988
Fax: 569 432 987
IZO:102766568