Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420
Adresa školy: Ulice: Petra Jilemnického 420/6, Plotiště nad Labem
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Ředitel:PaedDr. Ilona Hojná
Kontakt na školu Telefon: 495 211 736
Email: reditelka@zsplotiste.cz
Web: http://www.zsplotiste.eu/
IČ:69172382
RED-IZO:600088855
Zřizovatel:Statutární město Hradec Králové
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: P. Jilemnického 420
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 220 152
Fax: 495 220 152
IZO:107581051
Základní škola
Adresa: Ulice: P. Jilemnického 420
Obec: Hradec Králové - Plotiště
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 211 736
Fax: 495 220 152
IZO:102066841
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 247
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: hlavní silnice
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP 2018.doc (3642,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2014-2015.doc (82,9 KB)
Školní řád: 3.9 Školní řád - základní škola.doc (237,6 KB)
Poslední výroční zpráva: ZŠ Výroční zpráva 2017-2018.doc (585,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Fakultní škola Recyklohraní aneb ukliďme svět
Domácí spolupráce : projekty mezi školami - pořádání sportovních turnajů
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v Polsku - Walbřich
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci - doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, turistické, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: P. Jilemnického 160
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 220 152
Fax: 495 220 152
IZO:117100188
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: P. Jilemnického 160
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 220 152
Fax: 495 220 152
IZO:150074549