Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420
Adresa školy: Ulice: Petra Jilemnického 420/6, Plotiště nad Labem
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Ředitel:PaedDr. Ilona Hojná
Kontakt na školu Telefon: 495 211 736
Email: reditelka@zsplotiste.cz
Web: http://www.zsplotiste.eu/
IČ:69172382
RED-IZO:600088855
Zřizovatel:Statutární město Hradec Králové
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: P. Jilemnického 420
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 220 152
IZO:107581051
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 134
Aktuální počet dětí: 134
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 10, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 600
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: P. Jilemnického 420
Obec: Hradec Králové - Plotiště
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 211 736
IZO:102066841
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 279
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: hlavní silnice
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP 2018.doc (3642,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2014-2015.doc (82,9 KB)
Školní řád: 3.9 Školní řád - základní škola.doc (237,6 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Fakultní škola
Domácí spolupráce : projekty mezi školami - pořádání sportovních turnajů
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v Polsku - Walbřich
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci - doučování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), zdravotnické, přírodovědné, společenské hry, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: P. Jilemnického 160
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 220 152
IZO:117100188
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: P. Jilemnického 160
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 220 152
IZO:150074549