Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756
Adresa školy: Ulice: U Stadionu 756, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 03
Ředitel:Mgr. Jindřich Vyhnánek
Kontakt na školu Telefon: 469 669 640
Email: zs.stadion@chrudim.cz
Web: www.zsustadionu.chrudim.cz
IČ:70888116
RED-IZO:600090493
Zřizovatel:Město Chrudim
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: U Stadionu 756, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 03
Kontakt na školu: Telefon: 469 669 640
Fax: 469 669 641
IZO:102142408
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 566
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 1.5.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy ve školním roce 2021-2022.doc (31,7 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021 - originál.doc (10801,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, sportovní, ICT, technické, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Stadionu 756, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 03
Kontakt na školu: Telefon: 469 669 640
Fax: 469 669 641
IZO:117200212
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Stadionu 756, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 03
Kontakt na školu: Telefon: 469 630 316
IZO:102806179
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 40 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano