Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín
Adresa školy: Ulice: Revoluční 355
Obec: Stará Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 91
Ředitel:Mgr. Pavel Antoš
Kontakt na školu Telefon: 493 798 232
Email: masarykova.zs@seznam.cz
Web: zs.starapaka.indos.cz
IČ:70890072
RED-IZO:600092453
Zřizovatel:Obec Stará Paka
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Revoluční 355
Obec: Stará Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 91
Kontakt na školu: Telefon: 493 798 232
IZO:102206414
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 198
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. - 8. 10. 2022 při příležitosti 90. výročí otevření nové školní budovy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce 19 - 25.doc (139,8 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_konečná verze 2022.pdf (2278,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Řád školní družiny.pdf (187,1 KB)
Školní řád: školní řád 2022.pdf (579,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20-21.pdf (6529,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: JAK, MAP Novopacko
Certifikáty škol: ECDL - testovací centrum
Domácí spolupráce : TJ Sokol, SŠGaS Nová Paka, ISŠ Nová Paka, STŠ a OU Nový Bydžov a Hlušice
Mezinárodní spolupráce: Bad Langensalza v Německu
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: SEMIRAMIS - prevence sociálně patologických jevů
Specifické formy podpory žákům: Dle doporučení PPP - IVP, reedukace na 1. stupni, integrace - dle vyhlášky č. 27, obědy pro žáky prostřednictvím nadace Women for women
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, předmět speciálně pedagogické péče
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Školní družina - organizace.pdf (285,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Při výuce všech naukových a některých výchovných předmětů.
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Revoluční 355
Obec: Stará Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 91
Kontakt na školu: Telefon: 493 798 232
IZO:117300209
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Revoluční 355
Obec: Stará Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 91
Kontakt na školu: Telefon: 493 798 232
IZO:102818398
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 66 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne