Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín
Adresa školy: Ulice: Vidochov 66
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Ředitel:Mgr. Kamila Šabatová
Kontakt na školu Telefon: 493 723 349
Email: zs.vidochov@centrum.cz
Web: zsvidochov.cz
IČ:71002791
RED-IZO:600092488
Zřizovatel:Obec Vidochov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vidochov 66
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 723 349
IZO:107582945
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 33
Aktuální počet dětí: 33
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6.30 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Vidochov 66
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 723 349
IZO:103378626
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 26
Aktuální počet žáků: 25
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2019-20.pdf (340,1 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 2021.docx (64,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_2020 ZŠ MŠ Vidochov.pdf (769,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, v areálu školy, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: doučování, společné schůzky učitel+rodič+žák
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Vidochov 66
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 723 349
IZO:117300365
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vidochov 66
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 723 349
IZO:102818631
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne