Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Adresa školy: Ulice:
Obec: Žďár nad Metují 73
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 55
Ředitel:Mgr. Jiří Trnovský
Kontakt na školu Telefon: 491 541 143
Email: zs.zdar@email.cz
Web: http://www.skola.zdarnadmetuji.cz/
IČ:75015633
RED-IZO:600093751
Zřizovatel:Obec Žďár nad Metují
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 146
Obec: Žďár nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 55
Kontakt na školu:
IZO:107583976
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žďár nad Metují 73
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 55
Kontakt na školu: Telefon: 491 541 143
IZO:102254427
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 52
Dny otevřených dveří (termín/y): Dle dohody.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy 2013.pdf (547,1 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program 1.9.2013 s přílohami.pdf (2097 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družiny 2014-2015.pdf (910,6 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (616,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-2014.pdf (2975,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, Veřejná vystoupení na obecních akcích.
Domácí spolupráce : Spolupracujem se ZUŠ v Polici nad Metují, Základní školou a Mateřskou školou v Polici nad Metují, se Sokolem Žďár nad Metují, mysliveckým sdružením, dobrovolným hasičským sborem, policií ČR, knihovnou v Polici nad Metují atd.
Mezinárodní spolupráce: V rámci obecní družby - Radkow,PL.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: Reedukace žáků se SPUCH.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrhy hodin 2014-2015.pdf (419 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), Kroužek vaření., rukodělné, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Žďár nad Metují 73
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 55
Kontakt na školu: Telefon: 491 541 143
IZO:117400572
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 146
Obec: Ždár nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 55
Kontakt na školu:
IZO:102842035