Logo školy

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod
Adresa školy: Ulice: Na Babí 190
Obec: Police nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 54
Ředitel:Mgr. Karel Nývlt
Kontakt na školu Telefon: 491 580 080
Email: nyvlt.karel@zspolice.cz
Web: www.zspolice.cz
IČ:70154309
RED-IZO:600094006
Zřizovatel:Město Police nad Metují
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bezděkov nad Metují 69
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 64
Kontakt na školu: Telefon: 491 580 080
Fax: 491 580 080
IZO:107583992
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Telefon + el. zámek.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Babí 190
Obec: Police nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 54
Kontakt na školu: Telefon: 491 580 080
Fax: 491 580 080
IZO:102254958
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: klasifikacni_rad_18_19.pdf (554,9 KB)
skolni_rad_19_20.pdf (700 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-17-18.pdf (2551,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), technické, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Babí 190
Obec: Police nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 54
Kontakt na školu: Telefon: 491 580 080-6
Fax: 491 580 080-6
IZO:117400084
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Babí 190
Obec: Police nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 54
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:117400815
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Česká Metuje 56
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 56
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:168102315