Zde může být obrázek školy.

Základní škola Moravany, okres Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Moravany, okres Pardubice
Adresa školy: Ulice: Komenského 118
Obec: Moravany
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 72
Ředitel:Mgr. Jana Felcmanová
Kontakt na školu Telefon: 466 950 817
Mobil: 605 932 175
Email: skola@obec-moravany.cz
Web: www.zsmoravany.cz
IČ:48160164
RED-IZO:600096114
Zřizovatel:Obec Moravany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 118
Obec: Moravany
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 72
Kontakt na školu: Telefon: 466 950 817
IZO:048160164
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 181
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018_24.pdf (384,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_verze 9, 2021-22.pdf (3479,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (210,9 KB)
Školní řád: Školní řád 21_22.pdf (885,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_ ZŠ _2020-21.pdf (1030,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, informatika, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, ledová plocha, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Sportuj ve škole, Projekt D-DUR, Projekt Mladí pro klima
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Gymnázium Holice, Zemědělská škola Chrudim, Hasičský záchranný sbor Holice, Městská policie Pardubice
Mezinárodní spolupráce: V rámci Etwinning - školy v Polsku a ve Francii
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 118
Obec: Moravany
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 72
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:117500364
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:25 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 118
Obec: Moravany
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 72
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:102842400