Zde může být obrázek školy.

Základní škola Sezemice, okres Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Sezemice, okres Pardubice
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 664
Obec: Sezemice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 04
Ředitel:Mgr. Jiří Březina
Kontakt na školu Telefon: 466 931 276
Email: jiri.brezina@zssezemice.cz
Web: www.zssezemice.cz
IČ:60156953
RED-IZO:600096238
Zřizovatel:Město Sezemice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 664
Obec: Sezemice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 04
Kontakt na školu: Telefon: 466 931 068
Fax: není
IZO:060156953
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: Úvodní strana.doc (134,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.docx (331,4 KB)
Školní řád: SM-17-KLASIFIKACNI RAD_01092017.doc (201,7 KB)
SM-02-SKOLNI RAD_09_2020.doc (139,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_1920_final.pdf (1709,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, lyžařské kurzy, turistické kurzy, spaní ve škole, dětské dny, minitaneční, atd....., škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol, EU Šablony
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: AP, VP, dyslektická asistence, dle doporučení poradenského zařízení, doučování M,Č,A pro všechny žáky ohrožené školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, V každé učebně na školním PC, na vlastním zařízení žáků se souhlasem PP.
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, jazykové, taneční, hudební, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, studovna/knihovna, školní jídelna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, www.zssezemice.cz, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Jiráskova 664
Obec: Sezemice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 04
Kontakt na školu: Telefon: 466 510 122
Fax: není
IZO:117500241
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Nárokově 1. a 2. ročník, další dle kritérií Vnitřního řádu ŠD
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Velký přírodní areál přístupný přímo z herny.
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 7.25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.25 - 16.30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, Notýsek žáka. Telefony.
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jiráskova 664
Obec: Sezemice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 04
Kontakt na školu: Telefon: 466 931 332
Fax: není
IZO:102842612
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 29,- až 32,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne