Zde může být obrázek školy.

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice
Adresa školy: Ulice: Školní 247
Obec: Opatovice nad Labem
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 45
Ředitel:Mgr. Hynek Kalhous
Kontakt na školu Telefon: 466 941 278
Email: zs.opatovice@worldonline.cz
Web: http://www.zsopatovice.cz
IČ:60158387
RED-IZO:600096271
Zřizovatel:Obec Opatovice nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 247
Obec: Opatovice nad Labem
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 45
Kontakt na školu: Telefon: 466 941 278
IZO:060158387
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 513
Aktuální počet žáků: 373
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Školní vzdělávací program: ŠVP_od_1.9._2018_tisk_last_version.pdf (2285 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svpsd.doc (63,5 KB)
Školní řád: skolrad2014.doc.pdf (183,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni14.doc (7228,9 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Projekt podpora technického vzdělávání, Zdravá škola, Finanční gramotnost, Škola bez šikany, Moderní je nekouřit, Zdravá svačina, Recyklohraní, Poznáváme svět a přírodu - dětem ku prospěchu
Domácí spolupráce : školy, praxe, bezpečnostní složky
Mezinárodní spolupráce: pomoc Japonsku, Grant z programu Comenius Kurz Aj Cambridge, Projekt Edison
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cykloturistika, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: radsd.doc (87,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, jazykové, sportovní, taneční, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní
Obec: Opatovice nad Labem
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 45
Kontakt na školu: Telefon: 466 941 278
IZO:117500275
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní
Obec: Opatovice nad Labem
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 45
Kontakt na školu: Telefon: 466 941 278
IZO:102842574
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 29.- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano