Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice
Adresa školy: Ulice: č.p. 44
Obec: Dříteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 05
Ředitel:Mgr. Světlana Vacková
Kontakt na školu Telefon: 466 930 380
Email: reditel@zsdritec.cz
Web: http://www.zs.dritec.cz
IČ:61222216
RED-IZO:600096408
Zřizovatel:Obec Dříteč
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 44
Obec: Dříteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 05
Kontakt na školu: Telefon: 466 930 380
IZO:107584433
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 56
Dny otevřených dveří (termín/y): nejsou
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,30 - 16,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): Svatý Martin, drakiáda, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 44
Obec: Dříteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 05
Kontakt na školu: Telefon: 466 930 380
IZO:061222216
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 49
Dny otevřených dveří (termín/y): nejsou
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, drakiáda, koncerty, Svatý Martin
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: metody prof. Hejného pouze v 1.,2. ročnících
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 44
Obec: Dříteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 05
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:117500089
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 44
Obec: Dříteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 05
Kontakt na školu: Telefon: 466 930 380
IZO:102842965
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 49
Obec: Dříteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 05
Kontakt na školu: Telefon: 466 930 380
IZO:181030446