Zde může být obrázek školy.

Základní škola Týniště nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Týniště nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Komenského 828
Obec: Týniště nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 21
Ředitel:Mgr. Marian Janko
Kontakt na školu Telefon: 494 377 059
Email: info@zstyniste.cz
Web: http://www.zstyniste.cz
IČ:60884541
RED-IZO:600097641
Zřizovatel:Město Týniště nad Orlicí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 828
Obec: Týniště nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 21
Kontakt na školu: Telefon: 494 377 059
Fax: 494 377 059
IZO:102406090
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 605
Dny otevřených dveří (termín/y): 2
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 0
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: ulice
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce .doc (142,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Základní školy Týniště nad Orlicí verze 1.9.2011.doc (1699,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD verze 1.9.2011.doc (1104,4 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (170 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva .doc (572,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola s ekologickým zaměřením
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : spolupráce s Městskou policií, Policií ČR, DDM, Knihovnou,ZUŠ,
Mezinárodní spolupráce: slovenská škola Čierný Balog
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 828
Obec: Týniště nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 21
Kontakt na školu: Telefon: 494 377 059
IZO:117600440
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 828
Obec: Týniště nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 21
Kontakt na školu: Telefon: 494 377 059
IZO:102866236
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano