Logo školy

Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní náměstí 1000
Obec: Lomnice nad Popelkou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 51
Ředitel:Mgr. Alena Ženatá
Kontakt na školu Telefon: 481 671 118
Email: zstgm@zstgmlomnice.cz
Web: www.zstgmlomnice.cz
IČ:00854751
RED-IZO:600099181
Zřizovatel:Město Lomnice nad Popelkou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 1000
Obec: Lomnice nad Popelkou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 51
Kontakt na školu: Telefon: 481 671 118
Fax: 481 671 780
IZO:102442894
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 875
Aktuální počet žáků: 514
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.5.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.2.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.2.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: žáci navštěvující ŠD 6:45 - 6:55, žáci dojíždějící a mající 0 hodinu 6:55 - 7:10, ostatní od 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce_skoly.docx (35,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.doc (4275,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: šd.doc (4372 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.doc (64 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2012 - 13.doc (3171,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, výtvarná výchova, fyzika, praktické vyučování, ICT, hudební výchova, knihovna, chemie, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): koncerty , výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Aktivní škola
Domácí spolupráce : Projekty SUPŠ Turnov a ISŠ Semily - motivace ke vzdělávání v technických oborech, OA Jičín, Gymnázium a SOŠ Pg Nová Paka - odborná praxe. Policie ČR, HZS ČR - prevence a bezpečnost.
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, cyklistika, turistika, vodácký kurz, plavání
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup - pravidelná spolupráce s rodinou, dyslektická náprava, logopedická náprava, kompenzační pomůcky, výuka dle IVP, úzká spolupráce s odbornými pracovišti - PPP, SVP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh hodin.docx (12,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Image160714123308.pdf (133,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), od školního roku 2014/2015 elektronická žákovská knížka, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní náměstí 1000
Obec: Lomnice nad Popelkou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 51
Kontakt na školu: Telefon: 481 671 118
Fax: 481 671 780
IZO:117700185
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní náměstí 1000
Obec: Lomnice nad Popelkou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 51
Kontakt na školu: Telefon: 481 671 118
IZO:102878293
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23,- Kč žáci ve věku 7 - 10 let, 24,- Kč žáci ve věku 11 - 14 let, 25,- Kč žáci 15 let a více, 55,- Kč cizí strávníci
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano