Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov
Adresa školy: Ulice: Zadní 125/50, Lačnov
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Ředitel:Mgr. Zdeněk Petržela
Kontakt na školu Telefon: 607 677 633, 732 115 308
Email: zs.lacnov@svitavy.cz
Web: www.modra-skola.cz
IČ:70992983
RED-IZO:600100316
Zřizovatel:Město Svitavy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zadní 295/44, Lačnov
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 533 215
IZO:007587325
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): nyní nemůžeme mít dny otevřených dveří - covidová pandemie - 5. stupeň
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: dveře se zvonkem
Umístění školy v obci: periferie, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Koncepce školy: PRIORITY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.docx (42,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Partnerský přístup k dětem i rodičům, ekologie, prvky programu Začít spolu, lesní pedagogika.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: ne
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: Praxe, exkurze - hasiči, policie, nemocnice.
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Výborné vybavení didaktickými pomůckami i pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Personální zajištění - asistenti pedagoga. Dvě paní učitelky mají kurz logopedického preventisty.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém
Základní škola
Adresa: Ulice: Zadní 125/50, Lačnov
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 533 215
IZO:002506211
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 29
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, exkurze, lukostřelecký kroužek
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, cizinci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zadní 125/50, Lačnov
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 533 215
IZO:117800287
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30-7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.45-16.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, Osobní
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zadní 295/44, Lačnov
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 979
IZO:108040101
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zadní 125/50, Lačnov
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 533 215
IZO:150077271
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne