Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Telecí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Telecí
Adresa školy: Ulice: č.p. 178
Obec: Telecí
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 94
Ředitel:Mgr. Olga Kosíková
Kontakt na školu Telefon: 461 746 112
Email: zsteleci@policsko.cz
Web: http://www.zsteleci.estranky.cz
IČ:71006125
RED-IZO:600100456
Zřizovatel:Obec Telecí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 3
Obec: Telecí
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 94
Kontakt na školu: Telefon: 461 736 112
IZO:117800775
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 30
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: NKN, hasiči, CBM Polička, Mozaika Polička
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika, bruslení
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 178
Obec: Telecí
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 94
Kontakt na školu: Telefon: 461 746 112
IZO:002506611
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: výroční_zpráva_skola_2021-2022.pdf (9549,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Erasmus, Globe, Les ve škole
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj, Erasmus, Les ve škole
Domácí spolupráce : NKN, obec, Ekologická centra - Sever, Lipka, Tereza, hasiči, SVČ Mozaika Polička, CBM Polička
Mezinárodní spolupráce: Partnerské školy v zahraničí - Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Zahrada hrou (Nadace Proměny), Globe (Sdružení Tereza), Ekoškola, Les ve škole
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, koordinátor EVVO
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, rukodělné, přírodovědné, sportovní, školní časopis, Ekotým
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), školní časopis/newsletter, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 3
Obec: Telecí
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 94
Kontakt na školu: Telefon: 461 736 112
IZO:117800643
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.20 - 15.30
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 3
Obec: Telecí
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 94
Kontakt na školu: Telefon: 461 736 112
IZO:002890224
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne