Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bystré, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: Školní 24
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Ředitel:PaedDr. Zdeněk Mrkos
Kontakt na školu Telefon: 461 741 763
Email: zsbystre.rs@unet.cz
Web: http://zakladniskola.bystre.cz
IČ:70188084
RED-IZO:600100511
Zřizovatel:Město Bystré
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 24
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 763
Fax: 461 742 861
IZO:002506785
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 225
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě kdykoli
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,55
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ZSB-SVP-dodatek_1.pdf (1351 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ZSB-SVP-Skolni_druzina.pdf (349,3 KB)
Školní řád: I-1-Školní řád.19.Pravidla honocení.SM-upr2019-20.pdf (734,6 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěva Janáčkova a Mahenova divadla v Brně, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : praxe studentů SŠ, VŠ v oboru vychovatelství, učitelství
Mezinárodní spolupráce: Hohenems - Rakousko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 24
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 763
Fax: 461 742 861
IZO:117800341
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 24
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 763
Fax: 461 742 861
IZO:150069642
Jídelna ZŠ
Adresa: Ulice: Školní 24
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 763
Fax: 461 742 861
IZO:002890313
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-25,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano