Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a Základní škola Třebovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola Třebovice
Adresa školy: Ulice: č.p. 214
Obec: Třebovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 24
Ředitel:PhDr. Soňa Provazníková
Kontakt na školu Telefon: 464 600 675,60
Email: zstreb@tiscali.cz
Web: http://www.zstrebovice.cz
IČ:75015099
RED-IZO:600104575
Zřizovatel:Obec Třebovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 214
Obec: Třebovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 24
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 102
IZO:107589711
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 43
Aktuální počet dětí: 34
Dny otevřených dveří (termín/y): konec dubna
Kritéria příjímacího řízení: kritéria přijetí.docx (772,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 214
Obec: Třebovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 24
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 102
IZO:102642371
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 36
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 214
Obec: Třebovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 24
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 102
IZO:118000918
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00-7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.35-16.00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 214
Obec: Třebovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 24
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 102
IZO:102942005