Zde může být obrázek školy.

Základní škola Černá Hora, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Černá Hora, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Strmá 308
Obec: Černá Hora
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 21
Ředitel:Mgr. Vlastimil Šíbl
Kontakt na školu Telefon: 516 527 520
Email: reditel@zscernahora.cz
Web: www.zscernahora.cz
IČ:62073478
RED-IZO:600106209
Zřizovatel:Městys Černá Hora
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 308
Obec: Černá Hora
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 21
Kontakt na školu: Telefon: 516 527 520
Fax: 516 527 528
IZO:102007527
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 340
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 235
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021.pdf (4063,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, lyžařské kurzy pro 2. i 1. stupeň, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, taneční, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, konzultační hodiny, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 308
Obec: Černá Hora
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 21
Kontakt na školu: Telefon: 516 527 526
Fax: 516 437 425
IZO:118100092
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16,00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 308
Obec: Černá Hora
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 21
Kontakt na školu: Telefon: 516 527 527
Fax: 516 437 425
IZO:103255915