Logo školy

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kotlářská 4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Mgr. Libor Zřídkaveselý
Kontakt na školu Telefon: 549 121 099
Email: zskotlar@sky.cz
Web: http://www.kotlarska.cz
IČ:44993978
RED-IZO:600107949
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno - Střed
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kotlářská 4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250
IZO:107601605
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 104
Aktuální počet dětí: 104
Dny otevřených dveří (termín/y): 11. prosince 2014
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria.pdf (1105,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaje - 3, 11, 12; trolejbusy - 25, 26, 32, 34, 36
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 450
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.pdf (5072,6 KB)
Školní řád: skolni rad.pdf (637 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Zaměřujeme se na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí, rozvíjíme hudebně dramatické činnosti. Seznamujeme děti se základy angličtiny, pro rodiče předškoláků organizujeme Edukativně stimulační skupinky.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Domácí spolupráce: ZŠ, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Městská policie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Kotlářská 4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250
IZO:044993978
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 470
Dny otevřených dveří (termín/y): 11. prosince 2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaje - 3, 11, 12; trolejbusy - 25, 26, 32, 34, 36
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: Koncepce 2014-2016.pdf (3046 KB)
Školní vzdělávací program: svp zs.pdf (6273,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svd sd.pdf (4584 KB)
Školní řád: skolni rad.pdf (637 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni zprava 14 zakladni skola.pdf (463,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, hudební, jazykové, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, hudební výchova, cizí jazyky, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škol, Otevřená škola
Domácí spolupráce : Masarykova univerzita, Městká policie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: Podpora mimořádně talentovaných žáků i žáků se SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, rukodělné, jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Kotlářská 4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 211 773
Fax: 549 258 250
IZO:118200127
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kotlářská 4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 211 773
Fax: 549 258 250
IZO:118201301