Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vedlejší 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Ředitel:RNDr. Jan Harmata
Kontakt na školu Telefon: 547 218 198
Email: info@zsvedlejsi.cz
Web: www.zsvedlejsi.cz
IČ:60555823
RED-IZO:600108325
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vedlejší 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 218 198
IZO:181037670
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Základní škola
Adresa: Ulice: Vedlejší 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 218 198
IZO:060555823
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 810
Aktuální počet žáků: 691
Dny otevřených dveří (termín/y): 11. 4. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Škola je otevřena 7.40 - 8.00 a 11.00 - 14.00. U vchodu je dozor. V ostatní hodiny vstup přes dálkové otvírání.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 25, 37, 50, 69, 403, 404
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: 20180901 Školní vzdělávací program.doc (3132,9 KB)
Školní řád: 20189416 Školní řád-18-04-16.doc (387,1 KB)
Poslední výroční zpráva: 20180912 Výroční zpráva 2018 def.docx (838,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : Fakultní škola Pedagogické fakulty MU
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, hodiny speciálně pedagogické péče
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, taneční, společenské hry, přírodovědné, programování/robotika, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vedlejší 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 218 198
IZO:118200437
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vedlejší 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 218 198
IZO:103067451