Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49
Adresa školy: Ulice: Zeiberlichova 72/49
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 644 00
Ředitel:PaedDr. Alena Zanettiová
Kontakt na školu Telefon: 541 238 227
Email: zeiberlichova@wo.cz
Web: http://sweb.cz/zszeiberlichova
IČ:70994218
RED-IZO:600108511
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Síčka 1a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 644 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 238 227
Fax: není
IZO:107601974
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 71
Aktuální počet dětí: 71
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, kódy
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus MHD 57 + 43
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Hodnocení činnosti školy: zpráva+o+činnosti+školy+2019-2020-.docx (25,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Zeiberlichova 72/49
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 644 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 238 227
Fax: není
IZO:102055904
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 140
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.4.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus MHD 57 +43
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (1014,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zeiberlichova 72/49
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 644 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 238 227
Fax: není
IZO:118200691
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zeiberlichova 72/49
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 644 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 238 227
Fax: není
IZO:103055860
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Síčka 1a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 644 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 238 485
Fax: není
IZO:118200976