Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 18
Obec: Ostopovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 49
Ředitel:Mgr. Petr Juráček
Kontakt na školu Telefon: 547 211 325
Email: reditel@zsostopovice.cz
Web: zsostopovice.cz
IČ:71000453
RED-IZO:600111245
Zřizovatel:Obec Ostopovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 18
Obec: Ostopovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 41
Kontakt na školu: Telefon: 547 211 325
Fax: není
IZO:107616599
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 73
Aktuální počet dětí: 73
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě kdykoli
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6.30 do 16.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: VIZE 26(1).pdf (354,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP PV 2017 - upravený.pdf (474,5 KB)
Školní řád: SR MS 2019.pdf (304,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: environmentální,
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 18
Obec: Ostopovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 49
Kontakt na školu: Telefon: 547 211 325
Fax: není
IZO:102179450
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 106
Aktuální počet žáků: 104
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě kdykoli
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 402, 403
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: VIZE 26(1).pdf (354,7 KB)
Školní vzdělávací program: SVPZS2018.pdf (2842,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVPŠD2018.pdf (516,4 KB)
Školní řád: sr_kr_aktualizace_2020(1).pdf (397,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ19-20.pdf (275,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : na úrovni obce s dalšími spolky, s pedagogickou fakultou, s dalšími školami
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Global Storylines (NaZemi), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávání je pro nás samozřejmostí
Přítomnost specialistů: školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, jazykové, sportovní, literárně-dramatické, turistické, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 18
Obec: Ostopovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 49
Kontakt na školu: Telefon: 547 211 325
Fax: není
IZO:118300440
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 18
Obec: Ostopovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 49
Kontakt na školu: Telefon: 547 211 325
Fax: není
IZO:181043297