Zde může být obrázek školy.

Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 611
Obec: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 667 01
Ředitel:Mgr. Vladimír Soukop
Kontakt na školu Telefon: 547 425 421
Email: info@zszidlochovice.cz
Web: www.zszidlochovice.cz
IČ:71001514
RED-IZO:600111334
Zřizovatel:Město Židlochovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Tyršova 611
Obec: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 667 01
Kontakt na školu: Telefon: 547 425 421
Fax: 547 231 027
IZO:102191441
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 880
Aktuální počet žáků: 861
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Koncepce školy: 2. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2013-18 b.pdf (647,5 KB)
Školní řád: školní řád - leden 2013.pdf (1147,6 KB)
Poslední výroční zpráva: 1. Výroční zpráva 13-14.pdf (1267,5 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, dějepis, chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: ICT, hudební, technické, jazykové, taneční, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Coufalíkovo náměstí 256
Obec: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 667 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:118300326
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tyršova 611
Obec: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 667 01
Kontakt na školu:
IZO:181100614