Logo školy

Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 396
Obec: Moravská Nová Ves
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 55
Ředitel:Mgr. Hana Grossmannová
Kontakt na školu Telefon: 519 342 205
Email: zsmnves@seznam.cz
Web: http://www.zsmnves.cz
IČ:70872015
RED-IZO:600112438
Zřizovatel:Městys Moravská Nová Ves
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 396
Obec: Moravská Nová Ves
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 55
Kontakt na školu: Telefon: 519 342 205
IZO:102255466
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 397
Aktuální počet žáků: 268
Dny otevřených dveří (termín/y): podzim, jaro
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamera+telefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: svp2.pdf (4338 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp sd.pdf (378,1 KB)
Školní řád: skolni rad.pdf (697,3 KB)
Poslední výroční zpráva: cDxEG6Qr.pdf (1678,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, zeměpis, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Adaptační pobyty pro 6. ročník, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Sokolovny 973
Obec: Moravská Nová Ves
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 55
Kontakt na školu: Telefon: 519 342 205
IZO:118400274
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 396
Obec: Moravská Nová Ves
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 55
Kontakt na školu: Telefon: 519 342 205
IZO:118401084